سوالات ازدواج خویشاوندی

به طور کلی نمی توان نظر داد و تصمیم گرفت برای اطمینان خاطر بیشتر به پزشک مشاور مراجعه نمایید تا با بررسی شجره خانوادگی شما نظر قطعی تری داده شود