Category: تعیین هویت

آزمایش دی ان ای
تست های ژنتیکی

آزمایش دی ان ای

آزمایش دی ان ای DNA به تحلیل و تجزیه ژنتیک می پردازد. این آزمایش کاربردهای وسیع و گسترده ای دارد که برای تشخیص و درمان

مراحل آزمایش تعیین هویت
تعیین هویت

مراحل آزمایش تعیین هویت

سال‌های سال است که محققین توانسته‌اند به آزمایش تعیین هویت دست یابند. مراحل آزمایش تعیین هویت از حساسیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ بنابراین لازم است

تعیین هویت پدر فرزندی
تعیین هویت

آزمایش ژنتیک پدر فرزندی

گاهی در شرایطی پیش می آید که از شما خواسته می شود که رابطه پدری و یا فرزندی خود را با شخصی اثبات کنید. در

تعیین هویت
تعیین هویت

آزمایش تعیین هویت

تعیین هویت و تعیین رابطه خویشاوندی مانند پدر فرزندی، مادر فرزندی، خواهری، برادری، خواهر برادری، عموزادگی، خاله زادگی، تعیین هویت جنین و … بیش از